FRAUENHOFER RAPPORT

 In 1993 is op verzoek van Neverlak bij het Frauenhofer instituut voor bouwfysica een 
 onderzoek uitgevoerd naar de waterdampdoorlaatbaarheid en de capilaire waterdamp opname
 van Lithox Vullende Muurverf. Een copie van dit onderzoek is opvraagbaar.